Kom in contact
met Primaned Academy!

+31 10 44 25 177 academy@primaned.com

Vragen?

U kunt direct contact opnemen met één van onze medewerkers.

Claudia Dieleman

+31 6 23 18 81 29

Stefan Hollak

+31 6 13 52 69 64

Blog

Bijéénbrengen van Schedule en Cost Risk Analysis inzichten

by Michel Molenaar| In Blog - NL|

Stel je hebt een waarschijnlijkheid van 50% om binnen een bepaalde deadline je project op te leveren, geanalyseerd met een probabilistische planning. Daarnaast is de waarschijnlijkheid 50% om binnen een bepaald budget op te leveren. Wat is nu de gecombineerde kans om binnen het budget én voor de deadline op te leveren?

Schedule Risk Analysis (SRA) en Cost Risk Analysis (CRA)

In een softwarepakket zoals Primavera Risk Analysis (PRA) is het mogelijk om een risicoregister kwantitatief door te laten rekenen, door de risico’s (en eventueel onzekerheden) te koppelen aan een planning. Wanneer er alleen impact op tijd wordt meegenomen, wat bijvoorbeeld het geval is bij de PPI-methode van Rijkswaterstaat, dan spreken we over een Schedule Risk Analysis (SRA). Vaak worden de kosten via een Cost Risk Analysis (CRA) geanalyseerd, losstaand van de tijdsimpact. Een softwarepakket als PRA kan beide analyses in een enkele simulatie uitvoeren en de analyses bijéénbrengen aan de hand van Scatter Plots. Zo kan een Scatter Plot een koppeling vormen tussen bijvoorbeeld probabilistisch ramen in de SSK-methodiek en de probabilistische planning in de PPI-methodiek.

Waarschijnlijkheden uitrekenen

Na het simuleren van duizenden mogelijke projectuitkomsten, kun je analyseren wat de kans is om binnen een bepaalde deadline of binnen bepaalde kosten op te leveren. Dit kan gedaan worden aan de hand van spreidingen. In Fig. 1 zie je twee voorbeelden van histogrammen waar bepaalde inzichten gehaald kunnen worden.

Alle analyses kunnen ook opgedeeld worden, zo kan er voor bijvoorbeeld een financieringsanalyse gekozen worden om de grafieken weer te geven van een bepaalde fase of tot een bepaalde belangrijke mijlpaal.

In Fig. 1 is zichtbaar dat er 50% kans is om voor 14 juni 2021 klaar te zijn en 50% kans om binnen de kosten te blijven van 28.1 M€. Wat is nu de gecombineerde kans om voor 14 juni en binnen 28.1 M€ te blijven?

Fig. 1: Links: In een probabilistische planning is het mogelijk om de opleverdatum van het project duizenden malen te simuleren, om zo inzichten te krijgen in de haalbaarheid van een deadline. Rechts: Naast de inzichten in tijd, kan een probabilistische planning ook een Cost Risk Analysis doen, om zo inzichten te krijgen in de verwachte kosten.

Scatter plots

Om de gecombineerde kans te analyseren kun je binnen PRA gebruik maken van de output Scatter Plot. Hierbij kun je twee parameters (hier als voorbeeld de kosten van het gehele project en de einddatum van het project) tegen elkaar uitzetten in een grafiek. Elk van de simulaties, in ons geval 5000, worden weergegeven als een enkel stipje in deze Scatter Plot. In Fig. 2 is hier een voorbeeld van te zien van ons voorbeeldproject. Te zien is hoe de twee parameters met elkaar in verband staan, als het plan later wordt opgeleverd is het waarschijnlijker dat het project meer zal gaan kosten.

In het voorbeeldproject zien we dat de gevraagde gecombineerde kans wordt aangegeven met alle stipjes die groen zijn gekleurd. Dit zijn de simulaties waarin het project binnen de kosten en voor de deadline wordt opgeleverd. We zien dat 33% van alle gevoerde simulaties in dit gebied valt, en daarmee is de gecombineerde kans dus 33%.

Fig. 2: Een Scatter Plot brengt de kosten en tijd van een risicoanalyse bijeen in een enkel grafiek. Hierdoor is het mogelijk de gecombineerde kans uit te rekenen om binnen budget en voor de deadline op te leveren.

Conclusie

Een probabilistische planning kan de haalbaarheid analyseren van de projectdoelstellingen tijd en kosten. Deze twee zijn niet onafhankelijk van elkaar, en daarom kunnen de afzonderlijke waarschijnlijkheden niet zonder meer gebruikt worden om gecombineerde kansen uit te rekenen. In deze blog hebben we laten zien hoe Scatter Plots hiervoor gebruikt kunnen worden om zo risicoanalyses op tijd en kosten bijéén te brengen.

Geïnteresseerd geraakt in het zelf uitvoeren van probabilistische planningen? Kijk op www.primanedacademy.com voor onze opleidingen op ons opleidingscentrum.

Voor deze blog is er gesproken met verschillende personen die werkzaam zijn binnen Project Controls. Met dank aan Lianne Tas voor de nuttige feedback op deze blog.