Kom in contact
met Primaned Academy!

+31 10 44 25 177 academy@primaned.com

Vragen?

U kunt direct contact opnemen met één van onze medewerkers.

Claudia Dieleman

+31 6 23 18 81 29

Stefan Hollak

+31 6 13 52 69 64

Privacyverklaring Primaned Academy

De Primaned Academy is het opleidingscentrum van Primaned BV. Wij verzorgen opleidingen op het gebied van projectbeheersing (Project Controls). Wij verwerken hierbij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van software van andere bedrijven.

Alle persoonsgegevens worden door ons digitaal opgeslagen en daarbij zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We houden ons hierbij aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke in is gegaan op 25 mei 2018. Deze nieuwe privacywet betekent onder andere:

 • Wij helder en duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken.
 • Wij het verzamelen van de persoonsgegevens beperken tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen wanneer dit niet nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Wij je altijd eerst toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken.
 • Wij hanteren voor de persoonsgegevens een maximale bewaartermijn van 10 jaar.
 • Je het recht hebt om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
 • Je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

De Primaned Academy slaan persoonsgegevens op van contactpersonen en deelnemers van bedrijven die opleidingen bij ons volgen, gevolgd hebben, of wanneer wij een opleiding gaan verzorgen voor dit bedrijf.

De persoonsgegevens worden onder andere verzameld via:

 • Het inschrijfformulier dat wordt ingevuld bij het inschrijven voor een opleiding. Hierbij wordt om je nadrukkelijke toestemming gevraagd voor het opslaan van de persoonsgegevens.
 • Het presentieformulier die wordt ingevuld wanneer een deelnemer voor de eerste keer een opleiding volgt. Hierbij wordt om je nadrukkelijke toestemming gevraagd voor het opslaan van de persoonsgegevens.
 • Wanneer een bedrijf de namen en e-mailadressen naar ons toestuurt van deelnemers aan een opleidingsmodule die wij verzorgen. Bij het volgen van de opleidingsmodule wordt er alsnog aan de deelnemers gevraagd het presentieformulier in te vullen voor aanvulling en nadrukkelijke toestemming.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Afhankelijk van de doeleinden van het opslaan van de persoonsgegevens, slaan wij de volgende gegevens op:

 • voor- en achternaam
 • titel en voorletters
 • geslacht
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie
 • dieetvoorkeuren voor de lunch, deze kunnen ook mondeling bij start van een opleidingsmodule worden doorgegeven. Hierbij kan ook worden aangegeven dat deze gegevens niet moeten worden opgeslagen, aangezien er bijzondere persoonsgegevens uit kan worden afgeleid, welke wij niet mogen opslaan.
 • de gevolgde opleidingsmodules bij de Primaned Academy en de behaalde certificaten

Doeleinden voor het gebruik van de persoonsgegevens

 • Bij gebruik van het inschrijfformulier om in te schrijven voor een bepaalde opleiding of opleidingsmodule of wanneer je het presentieformulier invult wanneer een eerste opleiding wordt gevolgd, worden jouw persoonsgegevens gebruikt voor:
  • Het voltooien van de inschrijving en facturering.
  • Onze cursusadministratie. Je naam komt op een certificaat te staan die naar je e-mailadres wordt gestuurd na afloop van de training. Het certificaat wordt opgeslagen in ons digitale systeem samen met jouw persoonsgegevens. Wij slaan de certificaten op met als doel ze je te kunnen toesturen mocht je het certificaat in de toekomst kwijtraken, of nodig hebben als referentie bij je werkgever.
  • Het incidenteel toesturen van informatie over opleidingsmodules die aansluiten bij je gevolgde opleidingsmodules. Dit zal zo min mogelijk ongerichte marketing zijn, maar vooral informatie over bijvoorbeeld een vervolgmodule of specialisatie die aansluit op gevolgde opleidingen bij de Primaned Academy. Het is altijd mogelijk om je hiervoor af te melden.
  • Wanneer er nadrukkelijk gekozen is om nieuwsbrieven te ontvangen, dan worden de contactgegevens gebruikt om deze toe te sturen. Hierbij wordt er altijd de mogelijkheid geboden om deze toestemming in te trekken.

Derde partijen

De Primaned Academy maakt gebruik van de software van derde partijen om jouw persoonsgegevens te verwerken voor de relevante doeleindes. Hiervoor maken wij gebruik van een boekhoudprogramma, mailsoft- en hardware en websitesoftware. Wij hebben waar nodig een Data Processing Addendum opgenomen in de overeenkomst met derde partijen. Uitgangspunt is dat de gegevens goed zijn beveiligd, en alleen worden gebruikt ter verwerking voor de doeleinden van de Primaned Academy.

Recht op inzage, correctie of verwijderen

Doordat wij je persoonsgegevens op één plaats digitaal hebben opgeslagen, kunnen wij je altijd een overzicht sturen van je persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen. Wij ontvangen graag wijzigingen in je persoonsgegevens, bijvoorbeeld van een nieuwe functie, bedrijf of contactgegevens. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk dat wij al, of een gedeelte van, je persoonsgegevens verwijderen. Let er wel op dat wanneer je behaalde certificaten worden gewist, de waarde van deze certificaten verloren gaan, omdat dan niet kan worden nagegaan in onze systemen dat je deze bij ons daadwerkelijk hebt behaald.

Je kunt je aanvraag voor inzage, correctie of het verwijderen van je persoonsgegevens doen via de contactinformatie hieronder. Dit kan via mail, telefoon of post. Voor het wissen van je persoonsgegevens vragen wij wel om een bevestiging via mail of post om te voorkomen dat wij de verkeerde gegevens wissen uit ons systeem.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, zouden wij graag de kans krijgen om je verder te helpen en ons beleid waar mogelijk aan te passen. Mochten we er toch niet samen uitkomen, dan kun je ook een klacht indienen op grond van de privacywetgeving bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Contact

Wil je gebruik maken van je rechten, of heb je andere vragen, opmerkingen of klachten? Neem dan contact met ons op via:
Primaned Academy (Primaned BV, KvK-nummer 24461971)
Barbizonlaan 55
Postbus 247
2900 AE Capelle aan den IJssel
academy@primaned.com
+31 10 44 25 177