Werkveldcommissie

De Primaned Academy verbetert haar opleiding continu, inspelend op wat organisaties nodig hebben voor hun medewerkers. Onze werkveldcommissie bestaat uit experts in projectbeheersing, werkzaam bij verschillende organisaties in Nederland. Wij gebruiken hun advies, gevraagd en ongevraagd, om onze opleidingen praktijkgericht en relevant te houden.

De werkveldcommissie bestaat uit de volgende personen:

Tom Roos

Head of Planning & Coördination | Royal Van Lent Shipyard

Tom Roos is hoofd Planning & Coördinatie bij Royal Van Lent Shipyard. Hij staat voor veel diverse uitdagingen en is gedreven om het beste te halen uit zijn medewerkers door goed gebruik van Project Controls.

Sebastiaan Schilperoort

Lead Scheduling & Risk Management

Sebastiaan is Lead Scheduling & Risk management bij GKN ASEA voorheen Fokker Technologies Holding. Hij vindt zijn uitdagingen in de beheersing van grote internationale projecten, waarbij de juiste mix gevonden moet worden van mensen, tools en processen.

Kor Keller

IAP Team Lead NAM

Kor Keller is expert en vernieuwer op het gebied van Integrated Activitiy Planning en projectplanning. Als leidinggevende van een plannersteam heeft hij succesvol een team opgebouwd dat de organisatie effectief kan adviseren en door een geharmoniseerde werkwijze elkaar moeiteloos kan vervangen. Kor zet communicatietraining en coaching in naast cursussen om met de planning software te werken, zodat de planners hun vak in alle opzichten verstaan.

Maarten Lolcama

Manager Projectbeheersing, Risicomanager en PPI Planner

Maarten heeft meer dan 18 jaar ervaring met complexe (integrale) civieltechnische projecten waarbij meerdere actoren, waaronder het HWBP, betrokken zijn. Hij koppelt  functionele kennis aan zijn analytisch vermogen en schakelt pro-actief tussen projectteamleden en de inhoud van de (uitvoeringsgerichte) projecten. Hij kan zich goed inleven in situaties en stuurt projecten de goede kant op.